วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

@ ภาพรวมตลาดยา


สวัสดีครับ Smiley วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ภาพรวมตลาดยา ครับ


หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านครับ Smiley
@ แบ่งปันประสบการณ์ @ ภาพรวมตลาดยา
ภาพรวมของตลาดยาทั่วโลกมีตลาดที่สำคัญอยู่ 3 ตลาด คือ อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูง


ซึ่งตลาดอเมริกาถือว่าเป็นตลาดอันดับ 1 ทั่วโลก Smiley


สำหรับในส่วนของยุโรปนั้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นเขตการค้าเสรี


exclaim ซึ่งการที่เข้าไปแถบ EU ได้ นั้นก็เท่ากับเข้าไปได้ในทุกประเทศในยุโรป


ด้านประเทศญี่ปุ่นแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนัก
แต่พบว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจการซื้อสูงมากทีเดียว
ตลาดที่รองลงมา คือ ตลาดแถบแปซิฟิค ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะที่ในเอเชีย


ตลาดที่น่าสนใจและน่าจับตามองคือ จีน และอินเดีย รวมไปถึงรัสเซีย


ให้ขณะนี้กลุ่มอาเซียนมีการคุยกันถึงเรื่องที่จะมีการทำกฎระเบียบเหมือนกับ ประเทศ EU ในการนำยาเข้ามารักษาผู้ป่วย ให้สามารถนำเข้ามาใช้ได้เร็วขึ้น เป็นการขึ้นทะเบียนครั้งเดียวสามารถที่จะใช้ได้ทุกประเทศในแถบนี้


สำหรับในประเทศไทยนั้น
ตลาดยามีมูลค่าตลาดรวม 100,000 ล้านบาท exclaim


มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี
แบ่งเป็นตลาดโรงพยาบาล 79,000 ล้านบาท หรือ 79 %
ตลาดร้านขายยาประมาณ 21,000 ล้านบาท หรือ 21 %จะเห็นได้ว่าตลาดยานั้นใหญ่ทีเดียวนะครับ นกหนาว


โดยที่ตลาดโรงพยาบาลนั้นแบ่งเป็น
ตลาดโรงพยาบาลรัฐบาล 80% ตลาดโรงพยาบาลเอกชน 20%
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดยานั้นยังคงเน้นในโรงพยาบาลรัฐเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นตลาดในกรุงเทพฯ 41% ตลาดต่างจังหวัด 59%
สำหรับบริษัทผลิตยานั้นปัจจุบันมี 2 กลุ่ม คือ


idea 1. กลุ่มผลิตยาข้ามชาติ (MNCs = Multinational Companies )

เป็นบริษัทยาข้ามชาติจากต่างประเทศ อาทิ ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น


idea 2. บริษัทยาที่ผลิตในประเทศ

ซึ่งส่วนมากจะเป็นยาสามัญทั่วไป
ที่ผ่านมาพบว่ายอดขาย 70% ของตลาดยามาจากบริษัทข้ามชาติเพราะมักจะเป็นยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีพื้นฐานมาจากการวิจัยพัฒนา ซึ่งการนำเข้าก็มี 2 แบบคือ การให้ license
และ การเข้ามาเปิดบริษัทตัวเองในแต่ละประเทศ
ซึ่งการเข้ามาเปิดบริษัทเองนั้นก็มีทั้งแบบที่เข้ามาบริหารการตลาดเอง
และที่ผ่านดิสทริบิวเตอร์

exclaim ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทที่เป็นดิสทริบิวเตอร์หลัก ๆ 3 แห่ง คือ

1. ดีทแฮล์ม ( Diethelm)

2. ซิวลิค ( Zuellig)

3. โอลิค ( Olic )ที่เหลือก็เป็นรายขนาดกลางและเล็ก หรือบางรายก็กระจายสินค้าเอง


ไม่มีความคิดเห็น: